Alle iTunes kaarten, Play Safe Cards en andere giftcards direct geleverd. Direct beschikbaar in je mailbox.

Giftcardwinkel.com is een dienst van DM Concepts B.V. respecteert de privacy van al haar relaties en zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Binnen dit privacybeleid informeren wij je over hoe Giftcardwinkel.com jouw persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens
Wanneer je een dienst afneemt van Giftcardwinkel.com administreren wij: jouw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer(s), e-mailadres en rekeningnummer. Giftcardwinkel.com verwerkt persoonsgegevens van jou voor zover dit nodig is voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door Giftcardwinkel.com verwerkt en als dat nodig is verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:

  • Verlenen van diensten door Giftcardwinkel.com
  • Bevordering van een efficiënte inrichting van bedrijfsprocessen
  • De facturering, waaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen
  • Marktonderzoek- en verkoopactiviteiten
  • Inlichtingenverstrekking aan de klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting
  • Voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
  • Kredietbeheer, waaronder mede begrepen analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, en het deelnemen aan een kredietregistratiesysteem
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Cookies
Op onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Met deze informatie kunnen wij onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. Indien je geen cookies op jouw computer wil, dan kun je in je browser ‘cookies off’ instellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Ook kun je cookies achteraf handmatig verwijderen.

Veilig
Giftcardwinkel.com bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Transparantie
Je kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die Giftcardwinkel.com over jou heeft. Als deze informatie onjuist blijkt, kun je verzoeken deze aan te laten passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kun je aanvragen via het contactformulier op de website van Giftcardwinkel.com

Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacy Policy te controleren.

Giftcardwinkel.com is een online platform waar je online gift cards kan bestellen. Voor alle cadeaukaarten ben je hier aan het juiste internetadres.

Winkel

GiftcardWinkel.com is onderdeel van Flex Events B.V. geregistreerd onder kamer van koophandel nummer 125723.

© 2020 Flex Events B.V. | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Contact